Haftungsausschluss

  1. Strona internetowa oferująca meble dziecięce jest prowadzona przez OLGA WRÓBEL, z siedzibą w JANA KAZIMIERZA 31/104, 01-248 WARSZAWA, zarejestrowaną pod numerem NIP : 5272904474, REGON : 384276300 .

  2. Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację niniejszych warunków świadczenia usług.

  3. Wszystkie treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, w tym teksty, zdjęcia, grafiki i inne materiały, są chronione prawem autorskim i są własnością KidooCrafts lub jej partnerów handlowych. Wykorzystanie tych materiałów bez zgody właściciela jest zabronione.

  4. KidooCrafts dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na stronie internetowej były aktualne i zgodne z prawem. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji.

  5. Wszystkie produkty oferowane na stronie internetowej są objęte gwarancją producenta. W przypadku wystąpienia wady produktu, Klient powinien skontaktować się z producentem w celu ustalenia dalszych kroków.

  6. KidooCrafts zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach świadczenia usług w dowolnym czasie. Aktualne warunki są dostępne na stronie internetowej.

  7. KidooCrafts przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Dane Klienta są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody Klienta.

  8. Wszelkie spory wynikające z korzystania z niniejszej strony internetowej lub związane z realizacją zamówień będą rozstrzygane przez właściwy sąd według przepisów polskiego prawa.

  9. Niniejsza nota prawna jest integralną częścią warunków świadczenia usług.